🦓 Ngựa vằn

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applengựa vằn
GoogleN/A
TwitterNgựa vằn
Unicodengựa vằn
Từ đồng nghĩasọc
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc màu đen

Hình ảnh

Ngựa vằn biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🦓 1F993 ngựa vằn