🐯 Mặt hổ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemặt hổ
GoogleMặt hổ
TwitterMặt cọp
Unicodemặt hổ
Từ đồng nghĩahổ và mặt
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc mèo | biểu tượng cảm xúc màu vàng

Hình ảnh

Mặt hổ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐯 1F42F mặt hổ