🦮 Chó dẫn đường

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applechó dẫn đường
GoogleN/A
TwitterChó dẫn đường
Unicodechó dẫn đường
Từ đồng nghĩachó, dẫn đường, hướng dẫn, hỗ trợ, hỗ trợ tiếp cận, khiếm thị, mù, người khiếm thị và trợ năng
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc chó

Hình ảnh

Chó dẫn đường biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🦮 1F9AE chó dẫn đường