🦛 Hà mã

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehà mã
GoogleN/A
TwitterN/A
Unicodehà mã
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật

Hình ảnh

Hà mã biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🦛 1F99B hà mã