🦌 Hươu

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehươu
GoogleN/A
TwitterNai
Unicodehươu
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc giáng sinh

Hình ảnh

Hươu biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🦌 1F98C hươu