🐎 Ngựa

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applengựa
GoogleNgựa
TwitterNgựa
Unicodengựa
Từ đồng nghĩacưỡi ngựa và đua
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật

Hình ảnh

Ngựa biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐎 1F40E ngựa