🐃 Trâu nước

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletrâu nước
GoogleCon trâu
TwitterTrâu nước
Unicodetrâu nước
Từ đồng nghĩanước
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc màu đen

Hình ảnh

Trâu nước biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐃 1F403 trâu nước