🐻‍❄️ Gấu trắng Bắc Cực

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applegấu trắng
GoogleN/A
TwitterGấu Bắc Cực
UnicodeGấu trắng Bắc Cực
Từ đồng nghĩaBắc Cực, Gấu trắng Bắc cực, bắc cực, gấu, mặt và trắng
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc màu trắng

Hình ảnh

Gấu trắng Bắc Cực biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐻‍❄️ 1F43B 200D 2744 FE0F Gấu trắng Bắc Cực
🐻‍❄ 1F43B 200D 2744 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn