🐵 Mặt khỉ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemặt khỉ
GoogleMặt khỉ
TwitterMặt khỉ
Unicodemặt khỉ
Từ đồng nghĩakhỉ và mặt
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc khỉ

Hình ảnh

Mặt khỉ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐵 1F435 mặt khỉ