🦒 Hươu cao cổ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehươu cao cổ
GoogleN/A
TwitterHươu cao cổ
Unicodehươu cao cổ
Từ đồng nghĩađốm
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc màu vàng

Hình ảnh

Hươu cao cổ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🦒 1F992 hươu cao cổ