🐫 Lạc đà hai bướu

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applelạc đà hai bướu
GoogleLạc đà hai bướu
TwitterLạc đà hai bướu
Unicodelạc đà hai bướu
Từ đồng nghĩacon lạc đà, cái bướu và lạc đà bactrian
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật

Hình ảnh

Lạc đà hai bướu biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐫 1F42B lạc đà hai bướu