🐨 Gấu túi

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemặt koala
GoogleGấu túi
TwitterGấu koala
Unicodegấu túi
Từ đồng nghĩacon gấu, gấu, koala, thú có túi và úc
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật

Hình ảnh

Gấu túi biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐨 1F428 gấu túi