🐮 Mặt bò

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemặt bò cái
GoogleMặt bò đực
TwitterMặt bò
Unicodemặt bò
Từ đồng nghĩabò cái và mặt
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật

Hình ảnh

Mặt bò biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐮 1F42E mặt bò