Đồng hồ bấm giờ Pomodoro


Tăng năng suất của bạn với Bộ đếm Pomodoro. Đạt được nhiều hơn với các phiên làm việc tập trung và nghỉ ngơi thường xuyên. Tùy chỉnh bộ đếm giờ của bạn và dễ dàng theo dõi tiến trình của bạn.

đồng hồ kỹ thuật số


Thời gian la gì? Đây là một chiếc đồng hồ lớn hiển thị thời gian ở chế độ toàn màn hình. Ứng dụng trực tuyến này có thể được sử dụng cho các sự kiện, trò chơi, trận đấu, bài học trên lớp, bài phát biểu và tranh luận, v.v.

Đồng hồ kim


Đồng hồ kim / Đồng hồ kích thước lớn. Hỗ trợ chế độ toàn màn hình không có quảng cáo. Tự động đặt múi giờ

đồng hồ báo thức


Sau khi bạn khởi động đồng hồ báo thức, hàng đầu tiên là thời gian hiện tại và hàng thứ hai là thời gian còn lại.

Chuyển đổi múi giờ


Tìm thời gian tốt nhất giữa hai múi giờ. Đây là một công cụ lập kế hoạch cuộc họp miễn phí để sắp xếp thời gian cho cuộc họp, trò chuyện trên skype, hội thảo trên web hoặc cuộc gọi. Một giao diện trượt rất đơn giản để sắp xếp thời gian trên các múi giờ.

Thế giới Thời gian


Thời gian đó là gì? Bạn có muốn điều chỉnh thời gian cho múi giờ địa phương của bạn? Bạn có thể điều chỉnh thời gian bởi công cụ này mà không cần cài đặt bất kỳ phần mềm.

Bộ hẹn giờ


Ứng dụng web trực tuyến mà không cần bất kỳ cài đặt.

đồng hố bấm giờ


tình trạng đồng hồ bấm giờ có thể được lưu và chia sẻ