🦊 Mặt cáo

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemặt cáo
GoogleN/A
TwitterMặt cáo
Unicodemặt cáo
Từ đồng nghĩacáo và mặt
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật

Hình ảnh

Mặt cáo biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🦊 1F98A mặt cáo