🐶 Mặt cún

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemặt chó
GoogleMặt cún
TwitterMặt cún
Unicodemặt cún
Từ đồng nghĩacún, mặt và thú cưng
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc chó

Hình ảnh

Mặt cún biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐶 1F436 mặt cún