🦝 Gấu trúc

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applegấu trúc mỹ
GoogleN/A
TwitterRaccoon
Unicodegấu trúc
Từ đồng nghĩagấu trúc Mỹ, mặt, tinh nghịch, tinh quái và tò mò
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc màu đen

Hình ảnh

Gấu trúc biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🦝 1F99D gấu trúc