🦍 Khỉ đột

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhỉ đột
GoogleN/A
TwitterGôrila
Unicodekhỉ đột
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc màu đen | biểu tượng cảm xúc khỉ

Hình ảnh

Khỉ đột biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🦍 1F98D khỉ đột