🐅 Hổ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehổ
GoogleTiger
TwitterCọp
Unicodehổ
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc mèo | biểu tượng cảm xúc màu vàng

Hình ảnh

Hổ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐅 1F405 hổ