Trang chủ | Bảo mật | Điều khoản

Chính Sách Bảo Mật

Ngày có hiệu lực: 2024-03-22

Giới thiệu

Việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Chính Sách Bảo Mật này mô tả các loại thông tin được thu thập và ghi lại bởi piliapp.com và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và quyền riêng tư của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan tâm nào về chính sách của chúng tôi, hoặc thực hành của chúng tôi liên quan đến thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thu thập dữ liệu

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, piliapp.com, và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng chúng tôi với thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như tên của bạn, địa chỉ email, và thông tin liên hệ, cũng như thông tin về cách bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng tự động thu thập một số dữ liệu bằng cách sử dụng các công nghệ như cookies, bao gồm chi tiết như địa chỉ IP của bạn và cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi.

Sử dụng dữ liệu

Chúng tôi sử dụng dữ liệu mà chúng tôi thu thập để cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi, để liên lạc với bạn, và để cung cấp cho bạn nội dung và ưu đãi được tùy chỉnh. Chúng tôi cam kết sử dụng thông tin cá nhân của bạn một cách có trách nhiệm và phù hợp với sở thích của bạn.

Chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn

Quyền riêng tư của bạn quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi không bán dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba với mục đích tiếp thị. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với đối tác của chúng tôi để nâng cao dịch vụ của chúng tôi, nhưng chỉ khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi cần thiết để cung cấp dịch vụ của chúng tôi hoặc tuân thủ pháp luật.

Quyền của bạn

Bạn có quyền về dữ liệu cá nhân của mình, bao gồm quyền truy cập, sửa đổi, hoặc xóa thông tin của bạn và phản đối hoặc hạn chế việc xử lý nó. Nếu bạn muốn thực hiện những quyền này hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

An ninh dữ liệu

Việc bảo vệ thông tin của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Mặc dù không có dịch vụ trực tuyến nào có thể đảm bảo an ninh tuyệt đối, nhưng chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu của bạn bằng những biện pháp an ninh tốt nhất có sẵn.

Cập nhật Chính Sách này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật này từ thời gian này sang thời gian khác. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét nó thường xuyên để cập nhật thông tin về cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn.

Thông tin liên hệ

Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan tâm nào về các thực hành bảo mật của chúng tôi, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi cam kết giải quyết mọi mối quan tâm về quyền riêng tư và đảm bảo việc bảo vệ và tôn trọng thông tin cá nhân của bạn trong tất cả các dịch vụ của chúng tôi.


Trang chủ | Bảo mật | Điều khoản