🐘 Voi

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applevoi
GoogleVoi
TwitterVoi
Unicodevoi
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật

Hình ảnh

Voi biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐘 1F418 voi