Nhấp vào biểu tượng để sao chép, sau đó dán vào bất kỳ đâu.
Tất cả các thiết bị iOS, Android 4.4+ và Windows 8.1+ đều có thể hiển thị nguyên bản biểu tượng cảm xúc đầy màu sắc. Unicode có đến phiên bản 14 và nó có 1800 biểu tượng cảm xúc trên tám danh mục. Trang này là một ứng dụng web trực tuyến; nó cố gắng hiển thị tất cả các biểu tượng cảm xúc đồ họa bằng cách sử dụng hệ thống của bạn. Nếu thiết bị của bạn không hỗ trợ một số biểu tượng cảm xúc, biểu tượng sẽ được thay thế bằng hình ảnh của biểu tượng cảm xúc. Và những hình ảnh đó cũng có thể được sao chép.

Gần đây sử dụng

Điều này sẽ tự động thu thập các biểu tượng gần đây nhất và thường được sử dụng của bạn.

Biểu tượng cảm xúc đơn sắc

☺︎

Các bài viết khác