🦬 Bò rừng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebò bison
GoogleN/A
TwitterBò rừng
Unicodebò rừng
Từ đồng nghĩabò rừng, bò rừng Châu Âu, trâu và đàn
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật

Hình ảnh

Bò rừng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🦬 1F9AC bò rừng