🦫 Hải ly

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehải ly
GoogleN/A
TwitterHải ly
Unicodehải ly
Từ đồng nghĩahải ly, xây đập và đập
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật

Hình ảnh

Hải ly biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🦫 1F9AB hải ly