🐽 Mũi lợn

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemũi lợn
GoogleMũi lợn
TwitterMũi lợn
Unicodemũi lợn
Từ đồng nghĩacon heo, khuôn mặt và mũi
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc màu hồng

Hình ảnh

Mũi lợn biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐽 1F43D mũi lợn