🦙 Lạc đà không bướu

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applelạc đà không bướu
GoogleN/A
TwitterN/A
Unicodelạc đà không bướu
Từ đồng nghĩalen, lạc đà alpaca, lạc đà guanaco và lạc đà vicuña
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật

Hình ảnh

Lạc đà không bướu biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🦙 1F999 lạc đà không bướu