🐪 Lạc đà

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applelạc đà
GoogleLạc đà một bướu
TwitterLạc đà một bướu
Unicodelạc đà
Từ đồng nghĩacon lạc đà và cái bướu
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật

Hình ảnh

Lạc đà biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐪 1F42A lạc đà