🐷 Mặt lợn

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemặt lợn
GoogleMặt lợn
TwitterMặt lợn
Unicodemặt lợn
Từ đồng nghĩalợn
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc màu hồng

Hình ảnh

Mặt lợn biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐷 1F437 mặt lợn