🐩 Chó xù

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applechó poodle
GoogleChó xù
TwitterChó lông xù
Unicodechó xù
Từ đồng nghĩacún
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc chó | biểu tượng cảm xúc màu trắng

Hình ảnh

Chó xù biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐩 1F429 chó xù