🐼 Mặt gấu trúc

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemặt gấu trúc
GoogleMặt gấu trúc
TwitterMặt gấu trúc
Unicodemặt gấu trúc
Từ đồng nghĩagấu, gấu trúc, khuôn mặt và mặt
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật

Hình ảnh

Mặt gấu trúc biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐼 1F43C mặt gấu trúc