🐒 Khỉ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhỉ
GoogleKhỉ
TwitterKhỉ
Unicodekhỉ
Từ đồng nghĩacon khỉ
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc khỉ

Hình ảnh

Khỉ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐒 1F412 khỉ