🦏 Tê giác

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletê giác
GoogleN/A
TwitterCon tê giác
Unicodetê giác
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật

Hình ảnh

Tê giác biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🦏 1F98F tê giác