🦣 Voi ma mút

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applevoi ma mút
GoogleN/A
TwitterVoi ma mút
Unicodevoi ma mút
Từ đồng nghĩacó lông, lớn, ngà, tuyệt chủng, voi ma mút và xoắn
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật

Hình ảnh

Voi ma mút biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🦣 1F9A3 voi ma mút