⇩ ⇩ ⇩
#
phác thảo phông chữ Chúng ta thường thấy các kiểu phông chữ khác nhau trên các trang web vì các thẻ HTML có thể thay đổi kiểu phông chữ. Đôi khi những gì chúng ta thấy là văn bản đặc biệt được hiển thị với hình ảnh.Nhưng phương tiện truyền thông xã hội chỉ cho phép định dạng văn bản đơn giản trong các bài đăng và bình luận.Trong UNICODE, có nhiều ký tự và ký hiệu toán học độc đáo, trông giống như nhiều loại phông chữ khác nhau.Trang này là một ứng dụng web trực tuyến, có thể chuyển đổi các chữ cái trong bảng chữ cái thành văn bản ký hiệu cụ thể đó. Kết quả đầu ra là văn bản thuần túy, không phải hình ảnh, cũng không phải HTML. Chỉ cần văn bản đơn giản!Bất kỳ hệ điều hành nào cũng có thể hiển thị các ký tự như vậy mà không cần cài đặt tệp phông chữ.Các ứng dụng Facebook, Twitter và Instagram có thể hiển thị chính xác tất cả các chữ cái. Chỉ cần nhấp vào nút sao chép sau đó dán vào phương tiện truyền thông xã hội bạn muốn.