🐏 Cừu đực

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecừu đực
GoogleCừu đực
TwitterCừu
Unicodecừu đực
Từ đồng nghĩacung bạch dương, cung hoàng đạo và cừu
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc màu trắng

Hình ảnh

Cừu đực biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐏 1F40F cừu đực