🐻 Mặt gấu

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemặt gấu
GoogleMặt gấu
TwitterMặt gấu
Unicodemặt gấu
Từ đồng nghĩagấu và mặt
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật

Hình ảnh

Mặt gấu biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐻 1F43B mặt gấu