🦘 Chuột túi

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekangaroo
GoogleN/A
TwitterKangaroo
Unicodechuột túi
Từ đồng nghĩaAustralia, chuột túi con, có túi, kangaroo con, nhảy, thú có túi và úc
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật

Hình ảnh

Chuột túi biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🦘 1F998 chuột túi