🦁 Mặt sư tử

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemặt sư tử
GoogleLion face
TwitterMặt sư tử
Unicodemặt sư tử
Từ đồng nghĩacung hoàng đạo, cung sư tử, mặt và sư tử
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật

Hình ảnh

Mặt sư tử biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🦁 1F981 mặt sư tử