🐺 Mặt chó sói

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applechó sói
GoogleMặt sói
TwitterMặt sói
Unicodemặt chó sói
Từ đồng nghĩachó sói và mặt
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc màu đen

Hình ảnh

Mặt chó sói biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐺 1F43A mặt chó sói