🐄 Bò cái

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebò cái
GoogleBò cái
Twitter
Unicodebò cái
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật

Hình ảnh

Bò cái biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐄 1F404 bò cái