🐂 Bò đực

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebò đực
GoogleBò đực
TwitterTrâu
Unicodebò đực
Từ đồng nghĩacung hoàng đạo và cung kim ngưu
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật

Hình ảnh

Bò đực biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐂 1F402 bò đực