🐭 Mặt chuột

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemặt chuột nhắt
GoogleMặt chuột
TwitterMặt chuột
Unicodemặt chuột
Từ đồng nghĩachuột và mặt
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật

Hình ảnh

Mặt chuột biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐭 1F42D mặt chuột