🦥 Con lười

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecon lười
GoogleN/A
TwitterCon lười
Unicodecon lười
Từ đồng nghĩachậm, chậm chạp, con lười, lười, lười biếng và đủng đỉnh
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật

Hình ảnh

Con lười biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🦥 1F9A5 con lười