🐑 Cừu cái

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecừu
GoogleCừu
TwitterCừu
Unicodecừu cái
Từ đồng nghĩacái và cừu
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc màu trắng

Hình ảnh

Cừu cái biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐑 1F411 cừu cái