🐕 Chó

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applechó
GoogleCún
TwitterCún
Unicodechó
Từ đồng nghĩathú cưng
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc chó

Hình ảnh

Chó biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐕 1F415 chó