🫎 Nai sừng tấm Bắc Mỹ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemặt nai sừng tấm
GoogleN/A
TwitterN/A
Unicodenai sừng tấm Bắc Mỹ
Từ đồng nghĩagạc, nai sừng tấm, động vật và động vật có vú
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú

Hình ảnh

Nai sừng tấm Bắc Mỹ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🫎 1FACE nai sừng tấm Bắc Mỹ