❄️ Bông tuyết

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebông tuyết
GoogleBông tuyết
TwitterHoa tuyết
Unicodebông tuyết
Từ đồng nghĩalạnh và tuyết
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | bầu trời và thời tiết
Thẻbiểu tượng cảm xúc giáng sinh | biểu tượng cảm xúc virus | biểu tượng cảm xúc nước | biểu tượng cảm xúc thời tiết

Hình ảnh

Bông tuyết biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
❄️ 2744 FE0F bông tuyết
2744 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn