🌈 Cầu vồng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecầu vồng
GoogleCầu vồng
TwitterCầu vồng
Unicodecầu vồng
Từ đồng nghĩacầu vồng, lgbt, mưa, thời tiết và tự hào
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | bầu trời và thời tiết
ThẻBiểu tượng cảm xúc LGBT | biểu tượng cảm xúc thời tiết

Hình ảnh

Cầu vồng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌈 1F308 cầu vồng