🌚 Mặt trăng non

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletrăng non có hình mặt người
GoogleTrăng non hình khuôn mặt
TwitterMặt người hình trăng non
Unicodemặt trăng non
Từ đồng nghĩamặt và mặt trăng
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | bầu trời và thời tiết
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu đen | biểu tượng cảm xúc mặt trăng

Hình ảnh

Mặt trăng non biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌚 1F31A mặt trăng non