🌧️ Mây và mưa

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleđám mây với mưa
GoogleCloud with rain
TwitterMây với mưa
Unicodemây và mưa
Từ đồng nghĩamây và mưa
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | bầu trời và thời tiết
Thẻbiểu tượng cảm xúc thời tiết

Hình ảnh

Mây và mưa biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌧️ 1F327 FE0F mây và mưa
🌧 1F327 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn